Chăm sóc body căn bản

Chăm sóc body căn bản

Với phương pháp giảng dạy khoa học kết hợp song song giữa lý thuyết và thực hành, chương trình đào tạo chăm sóc body căn bản tại viện đào tạo Derma sẽ giúp bạn nhanh chóng trở thành một chuyên viên thẩm mỹ chuyên nghiệp.