Cấy Tảo Xoắn Làm Sáng Da

Cấy Tảo Xoắn Làm Sáng Da

Cấy tảo xoắn làm sáng da là một đột phá mới của phương pháp Peel da, phương pháp này xuất hiện ở Việt nam cuối năm 2016 và đang tạo thành xu hướng làm đẹp mới nhất, hiệu quả nhất trong năm 2017-2018.