Dạy quản lý Setup điều hành spa

Dạy quản lý setup điều hành spa

Nếu bạn đang ấp ủ hoài bảo mở 1 spa, hãy để viện đào tạo Derma trang bị cho bạn những kiến thức, kỹ năng cần thiết để quản lý spa, giúp bạn nắm vững cách thực hiện những dịch vụ spa phổ biến nhất, phương thức quản lý sự vận hành trong spa.