Đào Tạo Wax

Đào Tạo Wax

Khóa đào tạo wax lông của viện đào tạo Derma áp dụng phương pháp hiện đại và truyền thống. Cho học viên trải nghiệm người thật việc thật để thực hành hiệu quả hơn. Nắm vững kiến thức chuyên môn để tư vấn khách hàng và thực hiện liệu pháp đúng qui cách.